بهترین و کاراترین منابع ( درسنامه و تست) از دیدگاه اساتید برتر

این منابع بهترین های بازار هستند اما مسلما منابعی که هر استاد در مورد درس خود معرفی میکند با توجه به هماهنگی تدریس آن استاد با آن منابع ، بهترین میباشد: – ادبیات: خیلی سبز(سطح بالا)/کاگو(سطح خوب) – دین و زندگی:خیلی سبز – زبان:مبتکران (شهاب اناری) – عربی: خیلی سبز – فیزیک: سیر تا پیاز(سطح …

بهترین و کاراترین منابع ( درسنامه و تست) از دیدگاه اساتید برتر ادامه مطلب