انواع سهمیه ها در کنکور سراسری

سهمیه بندی های کنکور یک مبحث بسیار پیچیده و گسترده می باشد ما در این پست سعی میکنیم که تا حدی از مهم‌ترین نوع های سهمیه بندی را برایتان شرح دهیم هرکدام از سهمیه ها تاثیر مستقیمی بر روی رتبه فرد دارند که می توانند با توجه به میزان سهمیه رتبه فرد را تغییر داده …

انواع سهمیه ها در کنکور سراسری ادامه مطلب