فنون تست زنی

برخی موسسات ادعا دارند که می‌توانند با راههایی و اصولی به تست ها پاسخ دهند و بدون اینکه به صورت سوال توجهی شود یا مسئله حل شود به پاسخ می رسند این ادعا ها کاملاً دروغ بوده و برای سودجویی از داوطلبان کنکور می باشد.


طراحی سوالات کنکور دارای یک سری اصول و قوانین است که طراحان کنکور آنها را تا حد امکان رعایت می کنند اصولی مانند درنظرگرفتن سوالات آسان متوسط و سخت در هر درس که تا حد زیادی رعایت می شود ولی گاهن بعضی از قوانین نیز رعایت نمی شود ولی آنقدر فاحش و آشکار نیستند که باعث ایجاد دلهره و ترس در داوطلبان شود در این پست ما شما را دام ها استفاده کلک های تستی آشنا میکنیم:


پیش آمد های غیر منتظره


داوطلبان کنکور بر سر جلسه آزمون باید انتظار هر نوع رخدادی را داشته باشند مثلا اینکه چند سوال اول هر درس سخت باشد و اگر این سختی نیز در ادبیات باشد و چون ادبیات اولین درسی است که داوطلبان پاسخ می دهند باعث تضعیف روحیه آنها می شود پس شما با مدیریت خودتان بر سر جلسه آزمون با این موارد مقابله کنید در ادامه راه حل مقابله با را برایتان شرح داده ایم.


روش ضربدر و منها


در این روش شما باید به این گونه عمل کنید که ابتدا شروع به خواندن سوالات یک درس بکنید و هر کدام از سوالات را که میتوانید حل کنید و سوالاتی را که نمی توانید حل کنید در دو دسته قرار دهید دسته اول سوالاتی هستند که به هیچ وجه شما نمی توانید آنها را حل کنید یعنی حتی اگر زمان کافی نیز به شما بدهند نمی توانید آنها را حل کنید برای این گونه سوالات می توانید علامت منفی بگذارید و دسته دوم سوالاتی هستند که شما می توانید به آنها پاسخ دهید ولی زمان زیادی نیاز دارید برای پاسخ دهی به آنها پس برای آنها علامت ضربدر یا ستاره را و به سراغ سوال بعدی بروید و پس از آنکه به سوالات پایانی آندرس رسیدید به سوالات یا ستاره دار خود برگردید و تا به پایان رسیدن زمان آن در س به ادامه حل کردن آن سوالات وقت‌گیر بپردازید و سپس اگر باز زمان اضافه آوردید می توانید به سراغ سوالاتی که علامت منفی دارند نیز بروید تا شاید بتوانید یکی از آنها را حل کنید این گونه شما می توانید به سوالات ساده آن درس به طور کامل پاسخ دهید و سپس به سوالات متوسط و باقیمانده زمان خود را صرف پاسخ دادن به سوالات سخت بکنید اگر از ابتدا شما شروع به حل کردن تمامی سوالات بکنید شاید برای سوالات وقت گیر زمان زیادی رو بگذارید و برای سوالات ساده وقتی نیاورید و این همان هدف طراح می باشد پس مواظب دام های طراحان باشید و این گونه با آنها مقابله کنید.


اشتباه در گزینه های تست


از دیگر دام هایی که طراحان برای به اشتباه انداختن دانش آموزان استفاده می کند این است که به طور مثال جواب یک را در گزینه یک و جواب دو را در گزینه دو و جواب سه در گزینه ۳ و نهایتاً جواب چهار را در گزینه ۴ می گذارند ولی گاه آن ها بر خلاف این عمل می‌کنند یعنی به طور مثال جواب یک راه در گزینه ۴ می گذارند و دانش آموز غافل از این مورد پس از به دست آوردن پاسخ که عدد یک است مستقیم می رود و گزینه یک را علامت می‌زند در صورتی که باید گزینه ۴ را علامت می زد پس به جور کلک ها دقت کافی بکنید.


سریع پاسخ را وارد کنید


توصیه می شود پس از به دست آوردن پاسخ و اطمینان است صحت آن سریع آن را در پاسخنامه خود وارد کنید چون گاها اگر بخواهیم که کل پاسخ ها را به یک باره پس از اتمام پاسخ دهی به سوالات وارد کنیم در این صورت شاید زمان به پایان برسد و زمانی برای وارد کردن پاسخ ها به پاسخنامه دیگر نداشته باشیم و یا احتمال اینکه هنگام وارد کردن پاسخ های دسته جمعی و گسترده اشتباهاتی انجام دهیم زیاد است پس توصیه می شود که پاسخ ها را پس از به دست آوردن بلافاصله به پاسخنامه وارد کنید و حتی امکان آن را تغییر ندهید چون اکثر اوقات گزینه ای که تغییر داده شده است باعث غلط از آب درآمدن آن تست می شود در صورتی که ابتدا آن تست درست پاسخ داده شده بود


وسواس پاسخ دهی به همه سوالات


گاهی اوقات دانش آموزان وسواس این را دارند که من باید به همه سوالات پاسخ بدهم و این باعث می شود که اول از اینکه وقت کم بیاورند و این که سوالات غلط آنها خیلی زیاد بشود و تاثیر منفی بر روی درس و تراز آنها می گذارد و نتیجه عکس می‌دهد این نوع وسواس بیشتر برای دانش آموزان ای رخ می دهد که فکر می کنند خوب خواندند و به اندازه کافی مطالعه داشتند پس باید به همه سوالات پاسخ بدهند ولی این تفکر اشتباه است بلکه لزومی ندارد که شما به همه سوالات پاسخ دهید و برای به دست آوردن درصدی خوب شما باید به تعداد معقولی از سوالات پاسخ صحیح بدهید پس سرعت گذشتن از سوالات وقت گیر و سخت را داشته باشید و حتما از روش گفته شده در ابتدای پست به خوبی استفاده کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'raikame_database.rai_wow_fmp' doesn't exist]
SELECT * FROM rai_wow_fmp order by id asc