بهترین و کاراترین منابع ( درسنامه و تست) از دیدگاه اساتید برتر

این منابع بهترین های بازار هستند اما مسلما منابعی که هر استاد در مورد درس خود معرفی میکند با توجه به هماهنگی تدریس آن استاد با آن منابع ، بهترین میباشد: – ادبیات: خیلی سبز(سطح بالا)/کاگو(سطح خوب) – دین و زندگی:خیلی سبز – زبان:مبتکران (شهاب اناری) – عربی: خیلی سبز – فیزیک: سیر تا پیاز(سطح بالا) خیلی سبز(سطح خوب) پرتکرارقلمچی(سطح مدرسه) – شیمی: خیلی سبز(سطح خوب) نشرالگو(سطح بالا) قلمچی پرتکرار(سطح مدرسه) – زیست: مهروماه-خیلی سبز(سطح خوب) نشرالگو(سطح بالا) قلمچی پرتکرار(سطح مدرسه) – ریاضی تجربی: خیلی سبز-سیر تا پیاز(سطح بالا) قلمچی پرتکرار(سطح مدرسه) – حسابان نشرالگو-سیر تا پیاز(سطح بالا) مبتکران(سطح خوب) پرتکرار قلمچی(سطح مدرسه) – هندسه: خیلی سبز – امارو احتمال:خیلی سبز – فلسفه و روان و جامعه: انتشارات مشاوران یا خیلی سبز – ریاضی و آمار: آبی قلمچی-مشاوران(در صورت انتشارات) – تاریخ و جغرافیا: خیلی سبز دوستان عزیز منابع فوق با دقت و توجه و وسواس بسیار بالایی بررسی شده و خدمت شما اعلام گردید،سعی کنید با تدبیر و درایتی بالا منابع خویش را واقع بینانه،انتخاب کنید.

موفق باشید.

پیام بگذارید

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!