هنگام داشتن شک بین دو گزینه چه کار کنیم؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام تست زدن توانسته اید یک یا دو گزینه را رد کنید ولی بین بقیه گزینه ها و شک دارید که کدام را انتخاب کنید در اینجا اگر شما گزینه صحیح را انتخاب کنید نمره ای مثبت برای شما اعمال می شود ولی اگر گزینه غلط را انتخاب کنید علاوه بر این که نمره مثبت برای شما اعمال نمی شود یک نمره منفی نیز برای شما در نظر گرفته می شود پس ما هنگام اینطور شک ها باید چگونه عمل کنیم؟


در این نوع چک‌ها اگر شک شما بر سر سه یا هر چهار گزینه بود پس شما به هیچ وجه نباید به آن سوال پاسخ بدهید و باید از آن سوال بگذرید ولی مسئله اصلی آن موقع است که شما دو گزینه را رد کرده اید و روی دو گزینه دیگر شک دارید که کدام را انتخاب کنید در این موقع شما باید بررسی کنید که آیا شک شما به صورت نصف نصف برای هر گزینه است یعنی که هر گزینه به احتمال ۵۰ درصد درست است در این جور مواقع توصیه می شود که به سوال پاسخ ندهید چرا که جدیدن طراحان کنکور سوالات را به صورت دام دار طراحی می‌کنند تا شما بر سر همین دوراهی ها گیر کنید و پاسخ غلط را انتخاب کنید پس توصیه اکید داریم در اینطور مواقع به سوال پاسخ ندهید تا بعداً آن سوال را تحلیل کرده و به صورت کامل آن را فرا گیرید ولی اگر آن را پاسخ دهید دو حالت دارد یا این که پاسخ شما صحیح است و یا اینکه غلط اگر پاسخ صحیح بود پس شما دیگر به سراغ تحلیل آن سال و بررسی شک خود نمی روید و احتمال اینکه دوباره آن سوال برای شما تکرار شود زیاد است ولی ممکن است در دفعه بعدی شانس با شما یار نباشد و شما آن سوال را غلط جواب دهید
ولی اگر آن سوال را غلط جواب داده باشید برای شما نمره منفی لحاظ می شود پس به هیچ وجه به این گونه سوالات پاسخ ندهید.


ولی اگر شک شما به صورتی بود که احتمال می دهید بین دو گزینه احتمال ۷۰ درصد یا بیشتر یک گزینه درست است پس اینگونه تست ها را پاسخ دهید ولی سعی کنید پس از اتمام آزمون و حل سوالات آن سوال را حتما بررسی کنید که شک شما به یقین و صددرصد تبدیل شود تا در دفعات بعدی با یقین به سوال جواب دهید و مشکل شما کامل برطرف شده باشد.


و توصیه آخر ما برای حل این گونه سوالات این است که وقتی بین دو گزینه شک پیدا کردید زمان بیشتری را برای پیدا کردن وجه تفاوت آن ها و گزینه درست صرف کنید چون اغلب با کمی وقت گذاشتن بر روی آنها می‌توانید پاسخ صحیح را پیدا کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'raikame_database.rai_wow_fmp' doesn't exist]
SELECT * FROM rai_wow_fmp order by id asc